ผาปาปิญอง

ผาปาปิญองชื่อนี้เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ตามสภาพซึ่งเหมือนกับฉากหนึ่งในภาพยนตร์ตอนนักโทษแหกคุก หน้าผาเว้า ๆ แหว่ง ๆ อันเกิดจากสายลมสาดซัด ทำให้เกิดธรรมชาติที่สวยงามอย่างประหลาดครับ