น้ำตกรัตนโกสินทร์

น้ำตกรัตนโกสินทร์กำเนิดขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์เมื่อครั้งกรุงเทพฯ มีอายุ 200 ปี น้ำใสไหลแรงตลอดปีซึ่งไม่แตกต่างไปจากน้ำตกตามธรรมชาติเลยแม้แต่น้อยครับ