น้ำตกปาหนัน

น้ำตกปาหนัน อยู่ในเขตตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง น้ำตกแห่งนี้มีทั้งหมด ๑๐ ชั้น รอบบริเวณเป็นป่าไม้ร่มรื่น มีน้ำใสไหลแรง ตลอดทั้งปี สามารถเอารถวิ่งเข้าไปจนถึงตัวน้ำตกได้ครับ