น้ำตกธารสวรรค์หรือน้ำตกบริพัตร

เกาะหินงามน้ำตกธารสวรรค์หรือน้ำตกบริพัตรอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 20 กิโลเมตรครับ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มากที่นักท่องเที่ยวสตูลและสงขลา นิยมไปเที่ยวกันมากครับ