น้ำตกรานี

น้ำตกรานีอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานราว 200 เมตร เป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็ก และมีน้ำไหลแรงตลอดทั้งปีครับ