น้ำตกยาโรย

น้ำตกยาโรยเป็นน้ำตกที่มีขนาดกลาง 9 ชั้น ไหลมาตามภูเขา น้ำตกยาโรยอยู่ห่างจากอุทยานราว 7 กิโลเมตร ตามทางสายควนสตอ-วังประจัน แล้วเลี้ยวขวาสู่ทางลูกรังไปอีกราว 700 เมตรครับ