อ่าวจาก

อ่าวจากเหมาะสำหรับแคมป์ปิ้งยามเมื่อน้ำลดเนื้อทรายละเอียดขาวสะอาดบรรยากาศดีที่สุด