อ่าวตะโละอุดัง

อ่าวตะโละอุดังเป็นอ่าวใต้สุดของเกาะตะรุเตา เป็นบริเวณเขตกักกันนักโทษทางการเมืองในอดีตครับ