อ่าวก้ามปู

อ่าวก้ามปู อยู่ระหว่างเกาะเขาใหญ่ และเกาะลินตี มีลักษณะคล้ายรูปเกือบม้ากว้างประมาณ 700 เมตร ภายในอ่าวมีน้ำตกไหลมาเป็นลำธารเล็ก ๆ เป็นอ่าวที่สงบปราศจากคลื่นลมตลอดทั้งปี ขณะน้ำลด จะมองเห็นปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลตลอดแนวชายฝั่ง มีทิวทัศน์หน้าอ่าวงดงาม และจะมีเต่าทะเล ขึ้นมาวางไข่ทุกปีครับ