หาดกาสิงห์

หาดกาสิงห์ อยู่ที่หมู่บ้านบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู เป็นหาดที่มีความลาดชันน้อย จึงเหมาะสำหรับการ วางไข่ของเต่าทะเล โดยเฉพาะเต่ามะเฟืองซึ่งคาดว่าเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดสตูล นับเป็นสิ่งดึงดูดใจ นักท่องเที่ยวมากอีกประการหนึ่งครับ