เกาะยาง

เกาะยางเป็นเกาะที่มีปะการังสวยงามมากเหมาะแก่การดำน้ำตื้น เพราะจะมีปะการังอยู่รอบเกาะเลยครับ