เกาะกลาง

เกาะกลางเป็นเกาะที่มีป่าไม้หนาแน่นมาก เป็นแหล่งเดียวทางฝั่งทะเลอันดามันที่มี "นาชาปีไน" อาศัยอยู่เป็นนกหายากใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว ปัจจุบันยังมีหลงเหลืออยู่ที่เกาะเต่า-เกาะสมุยอีกหนึ่งแหล่ง ซึ่งก็เหลือน้อยเต็มทีจึงต้องตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานขึ้นมาคุ้มครองมันอีก 1 สาขาครับ