เกาะดง

เกาะดงเป็นเกาะขนาดใหญ่อีกเกาะหนึ่งที่ทิวทัศน์รอบ ๆ เกาะ มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งครับ