ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา

ศาลเจ้าพ่อตะรุเตาสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เจ้าหน้าที่ ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายจนเสียชีวิต