คลองพันเต

คลองพันเตเป็นต้นน้ำไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งยังไม่มีการสำรวจชื่อ "ถ้ำจระเข้" ในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามมากครับ น้ำในคลองนี้มีการขึ้นลงตามระดับน้ำทะเลครับ