ประตูหิน

ประตูหินหรือ "ซุ้มประตูหิน" ตั้งอยู่ที่เกาะไข่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตาครับ