เขาเจ็ดยอด

เขาเจ็ดยอด เป็นสวนสาธารณะและสวนสัตว์เปิด มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอสิเกา ห่างจากตัวเมืองอำเภอสิเกาประมาณ 6 กิโลเมตร ตามเส้นทางตรัง-กระบี่ สภาพโดยทั่วไปเป็นเขาลูกย่อม ๆ และเป็นแนวยาวติดต่อกัน บริเวณเชิงเขาจะมีถ้ำเรียงรายอยู่หลายแห่งครับ