น้ำตกกะช่อง

น้ำตกกะช่องอยู่ในบริเวณอุทยานเขาช่อง ตั้งอยู่ริมถนนตรัง-พัทลุง ในเขตอำเภอนาโยง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 21 กิโลเมตร มีน้ำตกจากภูเขาสูงไหลลงมาตามหน้าผาซอกหินสวยงามมากครับ