หาดหัวหิน

หาดหัวหินตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อหิน ห่างจากที่ว่าการอำเภอสิเกา 8 กิโลเมตรครับ จัดได้ว่าเป็นชายหาดที่สวยงาม และกำลังได้รับการบุกเบิกพัฒนาครับ