ทะเลสองห้อง

ทะเลสองห้อง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางดี ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 27 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตาม ถนนเพชรเกษม สายห้วยยอด-กระบี่ ถึงสามแยกท่ามะพร้าวแยกขวาไปอีก 12 กิโลเมตร เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติ กว้างใหญ่คล้ายทะเลสาบ มีเนินเขาล้อมรอบและประหลาดตรงที่ ตอนกลางมีเขายื่นออกมาเกือบติดต่อกัน แบ่งแอ่งน้ำออกเป็น 2 ตอน จึงเรียกว่า "ทะเลสองห้อง" ครับ