จวนเจ้าเมืองตรัง

จวนเจ้าเมืองตรังเป็นบ้านพักพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ลักษณะเรือนไม้ 2 ชั้น อยู่บนเนินพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ทายาทตระกูล ณ ระนอง ได้เก็บรักษาสภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งของเครื่องใช้ของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ไว้อย่างครบครัน