ทุ่งน้ำผุด

ทุ่งน้ำผุดอยู่ห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ซึ่งมีภูมิประเทศและทิวทัศน์ที่สวยงามครับ