ศูนศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง ตั้งอยู่ริมทางหลวงด้านขวามือระหว่างเส้นทางตรัง-พัทลุง ห่างจากตัวเมืองตรัง ๒๑ กิโลเมตร ภายในบริเวณมีหมู่ไม้ใหญ่ ลำธารและน้ำตกต่าง ๆ เช่น น้ำตกโตนใหญ่ น้ำตกโตนน้อยและน้ำตกกะช่อง เป็นแหล่งศึกษาสัตว์ป่า มีพิพธภัณฑ์สัตว์ป่าและส่วนสัตว์ขนาดย่ออมมีการนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้มากมายหลายชนิดครับ