อุทยานนกน้ำคลองนำชาน

อุทยานนกน้ำคลองนำชาน เดินทางไปตามเส้นางสายตรัง-พัทลุงประมาณ ๑๗ กิโลเมตร จะมีทางแยกทางขวามือเข้าเส้นทางสายโค้งถนนคดทุ่งยาวอีก 1 กิโลเมตร ในบริเวณอุทยานนกน้ำ มีหนองน้ำขนาดใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของนกเป็ดน้ำจำนวนมาก นอกจากนี้ตามเส้นทางสายโค้งถนนยังมีน้ำตกให้แวะชมหลายแห่ง เช่น น้ำตกสายรุ้งกิโลเมตรที่ ๑๒ น้ำตกไพรสวรรค์กิโลเมตรที่ ๒๔ และน้ำตกลำปลอก กิโลเมตรที่ ๓๐ ครับ