ถ้ำคูหาสวรรค์

ถ้ำคูหาสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ถนนคูหาสวรรค์ใกล้ ๆ ตัวตลาดพัทลุงจะมีทางเลี้ยวซ้ายมือที่เขาหัวแตก จะเป็น ทางไปสู่วัดคูหาสวรรค์ วัดนี้สร้างในสมัยอยุธยา ต่อมาได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในจังหวัดพัทลุง ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ และพระพุทธรูปนั่งประดิษฐานอยู่ตามผนังถ้ำ และบริเวณหน้า ถ้ำมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ ของเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์ปรากฏอยู่ครับ