ภูเขาอกทะลุ

ภูเขาอกทะลุ จากวัดคูหาสวรรค์มุ่งหน้าไปบนทางหลวงหมายเลข 4047 สู่สถานีรถไฟพัทลุงจะพบ ภูเขาอกทะลุ ตั้งตระหง่านอยู่ทางด้านตะวันออกของสถานีรถไฟ ภูเขาอกทะลุ เป็นสัญลักษณ์ของพัทลุงที่มี ความสูงประมาณ 250 เมตร มีทางสำหรับขึ้นไปชมทิวทัศน์ของตัวเมืองจากยอดเขานี้ได้ ลักษณะพิเศษของ ภูเขาลูกนี้คือ มีช่องแลทะลุยอดภูเขาอยู่บริเวณเกือบตอนปลายของยอดเขา ซึ่งเป็นที่มาของชื่อภูเขาลูกนี้ครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ภูเขาอกทะลุ