น้ำตกบ้านคลองหวะหลัง

น้ำตกบ้านคลองหวะหลังอยู่ในเขตตำบลกงหรา เส้นทางเดียวกันกับน้ำตกบ้านไร่เหนือ เป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมป่าไม้และมีน้ำพุร้อนอยุ่ในบริเวณน้ำตกอีกด้วยครับ