น้ำตกตะโหมดหรือน้ำตกหม่อมจุ้ย

น้ำตกตะโหมดหรือน้ำตกหม่อมจุ้ยอยู่ห่างจากตัวอำเภอ 12 กิโลเมตร การเดินทางใช้เส้นทางหมายเลข 4121และต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 4137 (อยู่ทางตอนใต้ของเมืองพัทลุง) แยกจากทางหลวงหมายเลข 4 เข้าไปจนถึงวัดตะโหมด น้ำตกจะอยู่ในบริเวณหน่วยพิทัพษ์สัตว์ป่าตะโหมด ซึ่งอยู่เลยวัดตะโหนดไป 4-5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางป่า ลักษณะของน้ำตกจะแบ่งเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นมีชื่อต่างกัน มีแอ่งน้ำสามารถเล่นน้ำได้ แล้วก็มีลานกว้างด้วยครับ