จุดชมวิวผาผึ้ง

ชุดชมวิวผาผึ้งอยู่ห่างจากที่ทำการกลางประมาณ 250 เมตร จุดเด่นของผาผึ้งคือ ในราวประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายนของทุกปี จะมีผึ้งหลวงมาทำรังนับเป็นร้อยรังบริเวณหน้าผา และเมื่อถึงฤดูฝนผึ้งเหล่านี้ก็จะทิ้งรัง ปล่อยให้เป็นรังร้าง ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ทุกปีบริเวณจุดชมวิวผาผึ้งนี้ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอุทยานและพรรณไม้ต่าง ๆ ได้