พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรท

พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือที่เรียกกันว่า "พระสี่มุมเมือง" เป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้ และพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพัทลุงครับ ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจขตุรมุข บริเวณด้านหน้าระหว่างศาลากางจังหวัด กับศาลจังหวัดพัทลุงเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางสมาธิครับ