วัดวัง

วัดวัง จากตัวเมืองไปตามเส้นทางหมายเลข ๔๐๔๗ ประมาณ ๖ กิโลเมตร จะพบวัดวังอยู่ทางขวามือ เป็นวัดโบราณที่สำคัญของจังหวัดมีเจดีย์ โบสถ์ และภาพเขียนพุทธประวัติตามระเบียงวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ๑๐๘ องค์เคยเป็นที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในสมัยโบราณพระยาพัทลุง (ทองขาว) เป็นผู้สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๓ ครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ วัดวัง

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด