หาดม่วงงาม

หาดม่วงงามอยู่ด้านใต้หาดสทิงพระลงมา 16 กิโลเมตร ห่างจากสงขลา 20 กิโลเมตรครับ ในเขตตำบลม่วงงาม อำเภอเมือง จากถนนสายสงขลา-สทิงพระ กิโลเมตรที่ 18 จะมีทางแยกสู่ชายหาดเป็นถนนลูกรัง 1 กิโลเมตรครับ เป็นหาดยาวเหยียดทรายขาวสะอาดสวยงาม ยาว 3 กิโลเมตร ลักษณะเหมือนหาดสทิงพระ