หาดสร้อยสวรรค์

หาดสร้อยสวรรค์เป็นสถานที่พักผ่อนริมทาง ซึ่งแขวงการทางหลวง จัดหวัดสงขลา จัดสร้างให้นักท่องเที่ยวแวะพักผ่อนขณะเดินทางไกล อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 27 ช่วงอำเภอเทพา เป็นหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม มีความยาวประมาณ 3-4 กิโลเมตรครับ