เกาะหนู-เกาะแมว

เกาะหนู-เกาะแมวเป็นเกาะใกล้ชายฝั่งขนาดเล็กอยู่นอกแหลมสมิหลา มีหินสวยงามเหมาะสำหรับตกปลาครับ