เจดีย์บรรจุบรมธาตุวัดชัยมงคล

เจดีย์บรรจุบรมธาตุวัดชัยมงคลอยู่ภายในบริเวณวัดชัยมงคลหลังสถานีรถไฟสงขลา พระบรมธาตุที่บรรจุในเจดีย์นี้เป็นพระบรมธาตุที่ได้มาจากลังกาประมาณ พ.ศ. 2435 ครับ