ภูเขาสะลินดงบายู

ภูเขาสะลินดงบายูอยุ่ห่างตัวจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตรครับ มีถ้ำปิดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีศาลเชิงเขาประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายแดง 2 องค์ กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ชาวเมืองเคารพนับถือกันมากครับ