เขาฤาษี

เขาฤาษีตั้งอยู่ที่อำเภอมายอ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร เขาฤาษีเป็ฯภูเขาโขดหินธรรมชาติ มีบ่อน้ำก่อด้วยอิฐกว้าง 2 ศอก ลึกประมาณ 5 ศอก ถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทางราชการเคยนำไปใช้ในพิธีราชาภิเษกหลายรัชการ บนเขาฤาษีในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดเขาฤาษีแปลงสาร มีการสร้างโบสถ์ครอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ วัดเขาฤาษีเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนชาวปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงครับ