น้ำตกโผงผาง

น้ำตกโผงผางห่างตัวจังหวัดราว 34 กิโลเมตร ความสูง 40 เมตร อยู่ในช่วงเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลคดเคี้ยว เงียบสงบ ธรรมชาติงดงามมากครับ