ปากน้ำปัตตานี

ปากน้ำปัตตานี ระยะทางห่างจากตัวเมือง ๓ กิโลเมตรเศษ เป็นหมู่บ้านชาวประมงใหญ่ มีทิวมะพร้าวนับพันเหมือนที่หมู่บ้านชาวประมง หาดบางนรา จังหวัดนราธิวาส เหมาะแก่การพักผ่อนในยามเย็นเป็นอย่างยยิ่ง บริเวณพื้นที่อันกว้างขวางนี่เองเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับ