หาดตะโละกาโปร์

หาดตะโละกาโปร์ตำบลตาโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง ห่างจากอำเภอ ปัตตานีไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 42 เป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นมีถนนลาดยางเข้าสู่หาดอีกประมาณ 3 กิโลเมตรครับ เป็นชายหาดที่สวยงาม บนฝั่งปลูกทิวสนร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจมากครับ