สมเด็จหลวงปู่ทวด

สมเด็จหลวงปู่ทวดเสด็จมรณภาพที่รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย แล้วนำพระศพกลับวัดช้างให้ ที่พักพระศพของสมเด็จหลวงปู่ทวดตลอดเส้นทางได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านสักการะมาจนกระทั่งทุกวันนี้ บางแห่งก็สร้างเป็นสถูปท่านลังกา หรือสถูปหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ