ศาลเจ้าพ่อเล่าเอี่ยกง

ศาลเจ้าพ่อเล่าเอี่ยกงบ้านบางตะโละ ห่างตัวจังหวัดราว 52 กิโลเมตร มีชาวประมงลากอวนได้ท่อนไม้แกะสลักเป็นรูปพระจีนมีความศักดิ์สิทธิ์มาก จึงสร้างศาลสักการะต่อมาได้มีการแกะจำลองนำไปไว้ที่ ต.ตะลุบัน มีความศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 2 องค์ มีงานแห่ฉลองในวันแรม 2 ค่ำ และ 3 ค่ำ เดือน 3 โดยผลัดกันสมโภชฉลองศาลละปีเว้นปีครับ