วัดสักขี

วัดสักขีตั้งอยู่ในเขตตำบลละหาร อำเภอสายบุรี ห่างจากอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างมาประมาณเกือบ 200 ปีมาแล้วครับ ในวัดมีเนินเขาเตี้ย ๆ มีบันไดอิฐขึ้นไปถึงวิหารเล็ก ๆ บนยอดเขาในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัย 3 องค์ ก่อด้วยปูนครับ