สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลรูสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑ กิโลเมตร เป็นสวนสาธารณะ ที่จัดสร้างขึ้น บริวเณริมทะเล ปากแม่น้ำปัตตานี ฝั่งซ้าย ไปจนจดเขตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕๕ ไร่เป็นสวนป่าชายเลน ตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ มีทิวทัศน์สวยงามร่มรื่นมากครับ