หมู่บ้านปะเสยาวอ

หมู่บ้านปะเสยาวออยู่ที่ตำบลปะเสยาวอ อำเภอสายบุรี เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมากในการทำเรือกอ และซึ่งเป็นเรือประมงชายฝั่ง ตกแต่งลวดลายและชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรืออย่างงดงาม นอกจากจะใช้ในการประมงแล้ว ยังมีการแข่งขันเรือกอและเป็นประจำทุกปี หมู่บ้านปะเสยาวอ เป็นหมู่บ้านที่มีการต่อเรือกอและเป็นอาชีพและมีชื่อเสียงมาก สามารถเดินทางโดยข้ามสะพาน ซึ่งอยุ่ด้านหลังสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแล้วต่อไปยังหมู่บ้านได้ครับ