พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7

พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ ๗ เป็นศาลาทรงไทย สร้างขึ้นเป็นที่ประทับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ จะเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคา เมื่อ ค.ศ. ๒๔๗๒ ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ปัจจุบันที่ประทับได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด