อุทยานน้ำตกทรายขาว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว อยู่ที่ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๓๘ กิโลเมตร ตามถนนสายโคกโพธิ์-นาประดู่ แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปตามทางหลวงจังหวัดสาย ๔๐๗๒ อีก ๗ กิโลเมตร อุทยาน ฯ นี้มีเนื้อทที่ ๑,๘๗๕ ไร่ เป็นสถานที่สวยงามแห่งหนึ่งของภาคใต้ประชาชนในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียงนิยมไปพักผ่อนหย่อนใจกันมาก อยู่ในความดูแลขอกรมป่าไม้ครับ