อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอยู่เลยทางเข้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกรไป ๒ กิโลเมตร บริเวณหลัก กม.ที่ ๓๕๐-๓๕๑ มีทางแยกขวาอีก ๗ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๑๐๐,๖๒๕ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าบนเทือกเขาตะนาวศรีที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกห้วยยางซึ่งเป็นน้ำตก ที่สวยงามมี ๕ ชั้น สภาพบริเวณร่มรื่นน่าพักผ่อนได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔