วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกชีโป

วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกชีโปสภาพื้นที่โดยทั่วไปร่มรื่น เบื้องล่างของน้ำตกเป็นแอ่งหินขนาดใหญ่ บริเวณอุทยานมีพันธุ์ไม้นานาชนิด และผลไม้ที่มีชื่อของอำเภอระแงะ คือลองกองซีโป วนอุทยานแห่งนี้อยุ่ห่างจากสถานีรถไฟตันหยงมัสไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4055 ประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 625 ไร่ครับ