เกาะยาว

เกาะยาวเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับตัวอำเภอตากใบมีสะพานไม้ชื่อ "สะพานคอย 100 ปี" ทอดข้ามแม่น้ำตากใบไปยังเกาะยาว ด้านตะวันออกของเกาะจะติดกับทะเล มีหาดทรายสีขาวสวยงามมาก บนเกาะมีสวนมะพร้าวและหมู่บ้านของชาวประมงด้วยครับ